Platoflex

Garantie

1. Met inachtneming van de hierna gestelde bepalingen verlenen wij gedurende 10 jaar garantie op de door ons geleverde polyester producten. De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de factuurdatum.

2. Deze garantie beperkt zich uitsluitend tot de zich voordoende fabrieksfouten en omvat dus geen fouten en/of storingen, in de ruimste zins des woord, die hun oorzaak hebben in of aan enige vorm van slijtage of ver- en gebruik onderhevige (onder)delen van het geleverde of verkeerd gebruik van het product door derden.

3. Op polyester water- en plantenbakken verlenen wij 5 jaar garantie. De ingangsdatum van de garantie is gelijk aan de factuurdatum. Tevens dienen waterbakken tijdens een vorstperiode maar maximaal 30 % gevuld te zijn.

4. De garantie vervalt bij stormschade boven windkracht 10.

5. De garantie vervalt indien bij de montage en/of installatie, de voorschriften zoals op deze website c.q onze instructiefilm, niet, dan wel niet correct, worden nagekomen.

6. Op van derden betrokken onderdelen of bij- of toevoegingen wordt door ons niet langer garantie verleend dan de door deze derden gegarandeerde periode.

7. De garantie vervalt indien, door koper en/of door koper ingeschakelde derden, op onjuiste en/of ondeskundige wijze, in de ruimste zin des woord, gebruik wordt gemaakt van het geleverde.

8. De garantie vervalt eveneens indien, door koper en/of door haar ingeschakelde derden, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, wijzigingen aan het geleverde worden aangebracht en/of uitgevoerd.

9. Voldoet koper niet, gedeeltelijk niet, dan wel niet tijdig aan enig uit de partijen gesloten overeenkomst voortvloeiende verplichting(en), dan zijn wij niet gehouden tot garantie, zolang die situatie voortduurt.

10. De garantie beperkt zich uitsluitend tot het vergoeden dan wel het opnieuw leveren van het gekochte product.

BINNEN EEN DAG GEWOON LEKKER THUIS

De baanbrekende innovatie van Platoflex biedt architecten compleet nieuwe designmogelijkheden voor binnen en buiten.

BINNEN EEN DAG HET GEVOEL VAN HET BRUISENDE MILAAN

De baanbrekende innovatie van Platoflex biedt architecten compleet nieuwe designmogelijkheden voor binnen en buiten.

BINNEN EEN HALVE DAG HET CHIQUE GEVOEL VAN SAINT TROPEZ

De baanbrekende innovatie van Platoflex biedt architecten compleet nieuwe designmogelijkheden voor binnen en buiten.

BINNEN EEN HALVE DAG DE ALLURE VAN PARIJS

De baanbrekende innovatie van Platoflex biedt architecten compleet nieuwe designmogelijkheden voor binnen en buiten.

BINNEN EEN DAG DE RUST VAN BOSTON

De baanbrekende innovatie van Platoflex biedt architecten compleet nieuwe designmogelijkheden voor binnen en buiten.

BINNEN EEN DAG HET LOUNGE GEVOEL VAN IBIZA

De baanbrekende innovatie van Platoflex biedt architecten compleet nieuwe designmogelijkheden voor binnen en buiten.

BINNEN EEN DAG HET HIPPE GEVOEL VAN NEW YORK

De baanbrekende innovatie van Platoflex biedt architecten compleet nieuwe designmogelijkheden voor binnen en buiten.

BINNEN EEN DAG HET MONDAINE GEVOEL VAN CANNES

De baanbrekende innovatie van Platoflex biedt architecten compleet nieuwe designmogelijkheden voor binnen en buiten.